Proiectul parcarilor din Brasov – supus dezbaterii publice in perioada 19.05-06.06.2017

Home  /  Noutăți  /  Current Page
×Details

Bulevardul Eroilor 8
Brasov, Romania
Get Directions →

Parcare BrasovAnunț dezbatere publică proiect de hotărâre privind Modificarea şi completarea H.C.L nr. 251/2005 republicată prin care s-a aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare al sistemului de parcare din municipiul Braşov.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ, prin intermediul Centrului de Informaţii pentru Cetăţeni (program Luni-Joi, 8.00-12.30 şi 13.30-16.00, vineri, 8.00-13.00), către Primăria Braşov, Biroul Informaţii Publice şi Mass-Media sau pe e-mail infopublice@brasovcity.ro. Propunerile pot fi transmise în perioada 19.05-06.05.2017.

EXPUNERE DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE LA PROIECTUL DE HOTARARE A CONSILIULUI LOCAL

Privind:Modificarea şi completarea H.C.L. nr.251/2005 rep. prin care s-a aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare al sistemului de parcare din municipiul Braşov.

I EXPUNERE DE MOTIVE

Prin H.C.L nr.251/2005 s-a aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare al sistemului de parcare din municipiul Braşov
Având în vedere faptul că ultima modificare a fost aprobată în anul 2012 prin HCL. Nr.378/2012, este necesară actualizarea actualului Regulament cu prevederile Planului de Mobilitate Urbană de Dezvoltare şi Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană şi cu modificările de trafic din oraş.

II RAPORT DE SPECIALITATE

Prin H.C.L nr.251/2005 s-a aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare al sistemului de parcare din municipiul Braşov în cuprinsul în căruia la art.24 sunt stabilite cuantumul tarifelor pentru parcarea în parcările publice după cum urmează: pentru Zona I 1,5 lei/oră iar pentru Zona II -1,3 lei/oră.
Totodată art.12 prevede ”Tarifele de staţionare în parcările publice cu plată, se aprobă de Consiliul Local, indiferent de modul de gestionare al acestora, în funcţie de zonă şi se actualizează anual”.
Dat fiind faptul că aceste taxe nu au mai fost actualizate de 5 ani se impune o ajustare a tarifelor, pentru a acoperii costurile de exploatare şi de funcţionare la parametrii optimi şi la un standard de calitate, raportat la nevoile utilizatorilor.
Majorarea tarifelor se justifică, de asemenea, dacă avem în vedere evoluţia cursului euro dintre anul 2012 şi anul 2017 şi salariul minim pe economie care era stabilit la valoarea de 700 lei, cu trend ascendent, la nivelul acestui an fiind de 1450 lei.

În concordanţă cu directivele U.E care a impus taxe de acces în centrele oraşelor, restricţii în circulaţia automobilelor în centrele marilor oraşe europene, cu necesitatea luării unor măsuri în vederea reducerii gradului de poluare datorat în mare parte arderilor şi emisiilor de combustibil, cu responsabilitatea protejării şi punerii în valoare a centrului istoric al oraşului, propunem modificarea tarifelor pentru parcarea în parcările publice din mun.Braşov. Creşterea tarifelor pentru parcare va avea drept consecinţă decongestionarea centrului oraşului prin încurajarea utilizării parcării publice Regina Maria şi a parcărilor situate în zona adiacentă celei centrale.

Faţă de cele de mai sus supunem aprobării Consiliului Local al Municipiului Braşov următorul proiect de hotărâre:

+Gallery
+Meta
+Comments

Leave a Reply