Lansarea proiectului “INCREDES”

Home  /  Noutăți  /  Current Page
×Details

Alexandru I. Cuza nr.48
Brasov, Romania
Get Directions →

coperta_curs_incredes_novum_w265.092113Asociația NOVUM împreună cu partenerii S.C. ED Project S.R.L, S.C. ERAN C.A.T.T. S.R.L și Asociația EMA are lansat proiectului „INCREDES”, proiect care se derulează în perioada mai 2014 – octombrie 2015. La conferinţa de presă au fost invitaţi să ia parte reprezentanţi ai presei, ai instituţiilor ce interacţionează cu grupul ţintă al proiectului, potenţiali beneficiari ai proiectului, colaboratori, parteneri și alți invitați.

Obiectivul general al proiectului îl constituie promovarea principiului egalității de șanse și de gen în diferite medii din societate. Proiectul vizează facilitarea accesului și menținerii pe piața muncii a femeilor și grupurilor vulnerabile în scopul asigurării bunăstării acestora și a familiilor lor, printr-un sistem de servicii integrate, în județele Regiunii Centru. Proiectul propune activități complexe de formare profesională, dezvoltare de noi competențe și abilități pentru femei prin metode moderne și inovative, servicii de asistență pentru inițierea unei afaceri, activități specifice pentru promovarea principiului egalității de șanse și de gen, promovarea sănătății și a dezvoltării durabile.

Participând la activitățile proiectului, 450 de persoane vor beneficia de programe de formare profesională, in cadrul unor cursuri de inițiere, perfecționare, specializare sau calificare în funcție de nevoile identificate. Dintre acestea, 24 de persoane vor participa la activități de formare profesională, consultanță și asistență pentru afaceri iar 24 de femei și persoane aparținând unor grupuri vulnerabile vor dobândi competențe informatice. 90 de persoane din diverse medii – experți și operatori mass-media, angajați și persoane cu funcții de conducere din instituții publice și organizații neguvernamentale, instituții de învățământ și întreprinderi vor participa la activități pentru promovarea principiului egalității de șanse și de gen, promovarea sănătății și a dezvoltării durabile.

Proiectul îşi propune desfăşurarea următoarelor activităţi:

  • consilierea persoanelor din grupul țintă în ceea ce priveste alegerea cursurilor potrivite conform intereselor profesionale și ținând cont de cerințele pieței muncii, oferirea de asistență acelor persoane care doresc să re/intre pe piața muncii,
  • furnizarea de cursuri autorizate de formare profesională pentru calificarea/recalificarea femeilor în domeniul industriei ușoare (confecționer asamblor articole din textile, lenjer etc),
  • furnizarea de cursuri pentru dezvoltarea de abilități și competențe: Manager resurse umane, Competențe antreprenoriale, Comunicare în limba engleză, Competențe sociale și civice,
  • certificarea la nivel internațional a competențelor dobândite în urma promovării examenelor de absolvire a cursurilor de comunicare în limba engleză – certificări ECL (European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages) și LCCI (London Chamber of Commerce and Industry),
  • subcontractarea de servicii de formare pentru femei din grupul țintă ale căror nevoi de calificare nu pot fi acoperite prin oferta parteneriatului,
  • furnizarea de cursuri pentru dezvoltarea competențelor informatice,
  • oferirea de activități de formare profesională și asistență pentru afaceri – cursuri adresate femeilor interesate în dezvoltarea de abilități și consolidarea de cunoștințe referitoare la înființarea unei afaceri,
  • acompaniere pentru copii: suport oferit participantelor la programele de formare pe perioada implicării lor în activitățile proiectului,
  • organizarea de sesiuni de formare, seminarii și workshop-uri: sesiuni de formare pentru experți și operatori mass-media, seminarii pentru angajați și persoane cu funcții de conducere din instituții publice și organizații neguvernamentale, ateliere / workshop-uri pentru autorități publice, organizații neguvernamentale, instituții deînvățământ și întreprinderi.

Grupul ţintă căruia i se adresează activităţile proiectului include femei și persoane aparținând diferitelor grupuri vulnerabile.

Proiectul „INCREDES” este co-finanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013, Axa prioritară nr. 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.3 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”, Apelul de propuneri nr. 151, şi se desfăşoară în parteneriat cu: S.C. ED Project S.R.L., S.C. Eran C.A.T.T. S.R.L. și Asociația EMA.

Asociația NOVUM s-a înființat în anul 2005 și oferă programe de asistență pentru grupuri dezavantajate, femei și șomeri, activități de consultanță pentru afaceri și management, formare profesională continuă (furnizarea programelor de calificare, cât și a celor de perfecționare pentru manageri).

Asociația a fost liderul de parteneriat în proiectul CENTRUM, ce s-a desfășurat pe perioada decembrie 2010 – noiembrie 2013 și a fost cofinanțat de FSE prin POSDRU. Activitățile s-au desfășurat în 3 regiuni – Centru, Nord-Vest si Nord-Est, in județele Brașov, Covasna, Sibiu, Mureș, Cluj, Bihor și Bacău. În cadrul proiectului s-a efectuat o cercetare asupra diferențelor de gen în profesii, carieră și venituri ce a furnizat o bază solidă pentru celelalte activități ale proiectului, facilitând adaptarea acestora la nevoile reale ale grupului țintă. Beneficiarii de programe de formare profesională au dobândit noi abilități/calificări, și-au dezvoltat competențe antreprenoriale prin participarea la activități de asistență în carieră și pentru inițierea afacerilor și promovarea eticii în afaceri prin organizarea de workshop-uri pe această temă; au participat la activități pentru creșterea conștientizării asupra principiului egalității de șanse și gen – campanii de informare, workshop-uri pentru promovarea sănătății, combaterea inegalităților, promovarea poveștilor de succes ale femeilor din posturi de conducere.

Conferinta de presa a avut loc in data de 30 iunie 2014, la Hotel Kolping din Brasov.

Puteti sa obtineti detalii si sa va inscrieti prin site-ul Asociatiei Novum www.novum.org.ro

+Gallery
+Meta

Posted: 30 June 2014

Author:

Category: Noutăți

Tags: , ,

+Comments

Leave a Reply