Angajaților din instituțiile subordonate Consiliului Județean Brașov nu li se aproba creșterea salarială „de până la 12%”

Home  /  Generalitati  /  Current Page
×Details

Piata Sfatului
Brasov, Romania
Get Directions →

COMUNICAT DE PRESĂ

O parte din angajații instituțiilor subordonate Consiliului Județean Brașov doresc să aducă la cunoștința opiniei publice și mass media o serie de fapte de o gravitate fără precedent în istoria recentă a României.

Context legislativ. Conform legislației românești în vigoare, angajații sistemului public au obligația să muncească un număr de ore conform Codului Muncii, respectiv au dreptul la o remunerație conformă cu pregătirea, calitatea și cantitatea muncii prestate. După tăierea salariilor din vara anului 2010, prin legea 284/2010 a salarizării unitare a personalului plătit din fonduri publice s-au fixat cadrele legale în care se puteau plăti bugetarii din România. După ce am asistat pasivi la mărirea etapizată a salariilor pentru personalul din educație și din sănătate (2014-2015), în iunie 2015 a venit rândul angajaților din instituțiile administrației publice să le fie mărite salariile „cu până la 12%”, conform OUG 27/2015.

Pentru a se respecta noua legislație în domeniul salarizării, aparatul propriu al Consiliului Județean Brașov și instituțiile subordonate acestuia au făcut solicitări scrise, transformate în propuneri de hotărâri de Consiliu Județean, pentru aprobarea bugetelor proprii, menite să pună în aplicare noile prevederi legale. Urmarea a fost că în ședințele de Consiliu Județean Brașov din lunile iulie și august 2015 s-au aprobat aceste măriri de buget doar pentru aparatul propriu al instituției ordonator principal de credite, respectiv pentru câteva din instituțiile subordonate acesteia (Muzeul Județean de Istorie Brașov, Muzeul de Etnografie Brașov, Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov). Toate celelalte solicitări, venite din partea restului instituțiilor publice subordonate Consiliului Județean Brașov, au fost respinse.

Din acest motiv se încalcă flagrant principiul legal „remunerație egală pentru muncă egală„ prevăzut în mod expres de Art. 1 din Ordonanța nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare („În România, stat de drept, democratic şi social, demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane reprezintă valori supreme şi sunt garantate de lege. (2) Principiul egalităţii între cetăţeni, al excluderii privilegiilor şi discriminării sunt garantate în special în exercitarea următoarelor drepturi: (i) dreptul la muncă, la libera alegere a ocupaţiei, la condiţii de muncă echitabile şi satisfăcătoare, la protecţia împotriva şomajului, la un salariu egal pentru muncă egală, la o remuneraţie echitabilă şi satisfăcătoare”) și art. 3, lit. c) din Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice („Sistemul de salarizare reglementat prin prezenta lege are la bază următoarele principii: c) echitate și coerență, prin crearea de oportunități egale și remunerație egală pentru muncă de valoare egală, pe baza principiilor și normelor unitare privind stabilirea și acordarea salariului și a celorlalte drepturi de natură salarială ale personalului din sectorul bugetar”).

Întrebări. În numele angajaților din instituțiile subordonate Consiliului Județean Brașov cărora nu li s-a aprobat creșterea salarială „de până la 12%”, prevăzută în OUG 27/2015, adresăm autorităților publice din administrația locală și centrală, Guvernului României, instituției Avocatului Poporului, respectiv Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, următoarele întrebări:
– a devenit OUG 27/2015 opozabilă Constituției României, care prevede la articolul 16 în mod expres: „Cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări. Nimeni nu este mai presus de lege”?
– contractele de management și contractele de muncă ale personalului din instituțiile subordonate Consiliului Județean Brașov au devenit caduce, fără notificarea părților?
– plafonul de cheltuieli de personal repartizat conform prevederilor legale este valabil pentru întreg personalul din subordinea Consiliului Județean Brașov sau doar pentru o parte a acestuia? Cine a stabilit acest cuantum și în baza cărui temei legal?
– cum se pot realiza „economii la fondul de personal”, în condițiile în care bugetele sunt aprobate în baza bugetului executat în anul precedent? Menționăm că acest „argument” a fost invocat de instituțiile și aparatul propriu al Consiliului Județean Brașov cărora li s-a aprobat „creșterea de până la 12%”.
– este moral și legal să tratezi în mod discriminator aceeași solicitare? A devenit dubla măsură în aplicarea aceleiași legi noul standard de activitate?
– asistăm la un nou an 2010, cu tăieri de salarii pentru o parte din bugetarii României?
– au fost folosite criterii precum meritocrația și performanța în evaluarea oportunității măririi de salarii cu „până la 12%” doar pentru unele din instituțiile subordonate Consiliului Județean Brașov? Au existat dezbateri și consultări publice pe această temă? Când? Unde?
– mai este valabil principiul solidarității menționat în articolul 15 din Legea 273/2006 a Finanțelor Publice sau am fost împărțiți în cetățeni de rang inferior și cetățeni de rang superior, doar că s-a uitat notificarea noastră?

Solicitare: Cerem reintrarea în legalitate în regim de urgență, prin convocarea unei ședințe extraordinare a Consiliului Județean Brașov, cu un singur punct pe ordinea de zi, menit să ducă la respectarea democrației și a legii.

Concluzie. Dacă solicitarea noastră nu va fi pusă cu celeritate în practică, noi, angajații instituțiilor subordonate Consiliului Județean Brașov cărora nu li s-a aprobat solicitarea creșterii salariilor, conform legislației românești în vigoare, ne declarăm oficial persecutați și discriminați, motiv pentru care solicităm autosesizarea instituțiilor publice abilitate să prevină și să stopeze asemenea situații.

Invitație: cei trei manageri ai instituțiilor afectate vă invită la o conferință de presă care va avea loc luni, 7 septembrie 2015, ora 10.00, pe troturarul din fața Consiliului Județean Brașov pentru a vă prezenta mai multe informații cu privire la această situație.

Manager Marius Cisar, Centrul Cultural Reduta
Manager Valer Rus, Muzeul Casa Mureșenilor
Manager Arpad Bartha, Muzeul de Artă Brașov
04 septembrie 2015

+Meta
+Comments

Leave a Reply